DOSTAWA


Polska 

Wartość zamówienia
Przewoźnik
Koszt Czas dostawy
Zamówienie powyżej 400 zł DPD  darmowa 
1-2 dni roboczych 
Zamówienia poniżej 400 zł DPD  15 zł 
1-2 dni roboczych
Zamówienia poniżej 400 zł
Poczta Polska  10 4-5 dni roboczych 

 

UE

Wartość zamówienia 
Przewoźnik
Koszt Czas dostawy
Zamówienie powyżej 400 zł
DPD  Darmowa 
3-7 dni roboczych 
Zamówienia poniżej 400 zł
DPD  40 zł 
3-7 dni roboczych 
Zamówienia poniżej 400 zł
Poczta Polska 
25 zł 
7-14 dni roboczych 

 

 Reszta świata: 

Wartość zamówienia  Przewoźnik
Koszt
Czas dostawy
wszystkie zamówienia 
Poczta Polska 
100 zł
7-14  dni roboczych 

 

Podatki, cło i należności celno podatkowe: 

Nie oferujemy opłaconych z góry podatków i ceł, więc należy pamiętać, że wysyłka z Europy do miejsca wysyłki może wiązać się z opłatami celnymi. Oznacza to, że Klient jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich należności celno podatkowych i opłat celnych zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami.

Jeśli Twoje zamówienie jest wysyłane poza UE, może być konieczne zapłacenie cła oraz innych podatków importowych i opłat celnych, aby otrzymać zamówienie. Jeśli nie zapłacisz od razu, może wystąpić opóźnienie w dostarczeniu zamówienia. Za opłacenie wszelkich ceł, podatków importowych i opłat celnych odpowiada Klient. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zapłacisz opłat importowych lub cła, mamy prawo obciążyć Cię wszelkimi dodatkowymi kosztami, które mogą zostać nam z tego powodu naliczone.

Należy pamiętać, że jeśli żądasz zwrotu należności za produkt, za który zapłaciłeś cło, nie jesteśmy w stanie zwrócić cła ani należności celno podatkowych, ponieważ nie jest to przez nas pobierane.

Niestety nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie możemy powiedzieć wcześniej, jaki byłby koszt, ponieważ polityka celna i cła importowe znacznie się różnią w zależności od kraju. Zalecamy skontaktowanie się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania aktualnych opłat przed złożeniem zamówienia, aby uniknąć nieoczekiwanych opłat.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie pod adresem http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-dagues_en.

 

Paczki niedoręczone: 

Pamiętaj, że jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć paczki zgodnie z wybraną opcją dostawy, zostanie ona zwrócona do Vanell. 

 


 


Polish
Polish